top of page

Privacybeleid

Inleiding

Bij het gebruiken van bepaalde onderdelen van deze website (contactformulier, ed.) kan er mogelijk informatie verzameld worden dat mij toelaat om u als persoon te identificeren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de dienstverlening te vergemakkelijken. Het verzamelen van gegevens gebeurt alleen wanneer u hiervoor toestemming gegeven hebt. Zonder toestemming zullen er geen gegevens verzameld worden.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van het bedrijf Cynthia Wijns. Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, al dan niet verbonden aan de website www.huisdierenportret.be. Lees hiervoor altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt na.


Door gebruik te maken van de website www.huisdierenportret.be gaat u akkoord met dit privacybeleid.


Welke gegevens?

De gegevens die mogelijk van u worden bewaard, kunnen gaan om uw voor- en achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer of betaalgegevens. Alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor mijn dienstverlening aan u worden verzameld. Deze gegevens worden alleen verzameld wanneer u ze zelf doorgeeft, door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier of het plaatsen van een bestelling. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder dat u ze zelf heeft ingevuld.

U zal zien dat bij het invullen van contactgegevens van het contactformulier sommige informatie verplicht in te vullen is (deze onderdelen zijn aangeduid met een *). Deze informatie is verplicht in te vullen zodat ik een goede dienstverlening aan u kan garanderen en kan voldoen aan uw vragen. De informatie die niet als verplicht staat aangeduid (zonder *), hoeft u dus niet in te vullen. Het invullen van deze informatie kan echter wel nuttig zijn en kan de dienstverlening mogelijk nog vlotter doen verlopen.

Als u niet wil dat de informatie die ingevuld wordt in het contactformulier door mij bijgehouden wordt, dient u dit duidelijk te vermelden in uw bericht. Als u dit doet, worden uw gegevens meteen definitief verwijderd wanneer ik uw bericht ontvang.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om u de betreffende dienst te verlenen. Ik bewaar gegevens tot maximum 1 jaar na het laatste contact. Deze periode hanteer ik zodat ik u nog kan bereiken mocht het blijken dat er iets is misgegaan tijdens de dienstverlening.

Ingevulde gegevens worden niet gebruikt om profielen aan te maken.

Buiten deze persoonsgegevens, worden er tijdens een bezoek aan de website ook automatisch niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website opgeslagen. Deze gegevens zijn allemaal anoniem. Uw IP-adres wordt niet opgeslagen. Deze informatie wordt geanalyseerd met behulp van Google Analytics, zodat de website geoptimaliseerd kan worden. Er wordt geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google of andere derden. Voor meer informatie over Google Analytics verwijs ik u door naar het privacybeleid van Google en Google Analytics.


Uw recht


U behoudt steeds het recht om uw bewaarde persoonsgegevens op te vragen en in te kijken, te laten wijzigen of om al uw contactgegevens definitief te laten verwijderen, waardoor u op geen enkele manier meer zal gecontacteerd worden door Cindy Wijns. Zodra ik de vraag om een verwijdering ontvang, is deze meteen van kracht. Om een aanvraag tot inkijken, wijzigen of verwijderen van uw gegevens in te dienen, kunt u contact met mij opnemen via het e-mailadres huisdierenportret@telenet.be, het telefoonnummer 0476 75 43 44, of u kunt mij contacteren via het contactformulier op mijn website onder het tabblad ‘Contact’.

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

- Welke actie u wilt uitvoeren: inkijken, wijzigen, verwijderen

- De voor- en achternaam van de persoon die gewijzigd of verwijderd moet worden

- Het e-mailadres van de persoon die gewijzigd of verwijderd moet worden

De verwerking van uw gegevens


Uw gegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers, deze leven bovendien ook de GDPR-regels na:


Google Analytics


Van Google Analytics wordt gebruikgemaakt voor het optimaliseren en de gebruiksanalyse van de website. Anonieme informatie over uw gebruik van deze website wordt verzameld. Gebruik van Google Analytics is compleet anoniem en maakt het niet mogelijk om u als persoon te identificeren. Uw gegevens worden niet gedeeld met Google en worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Uw surfgedrag op verschillende apparaten kan niet aan elkaar gekoppeld worden. Tevens wordt uw IP-adres geanonimiseerd.


Payment processors


PayPal


Voor het afhandelen van de betalingen wordt gebruik gemaakt van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek

Bpost


Als u een bestelling plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost deel. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Doorgifte aan derden


Uw bijgehouden persoonsgegevens worden op geen enkele manier doorgegeven aan derden. Er wordt alleen gebruikgemaakt van diensten die persoonsgegevens verwerken wanneer ik er een verwerkingsovereenkomst mee gesloten heb en wanneer zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor uw privacy. Deze diensten zijn nodig voor mijn dienstverlening en informatieverstrekking. Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor u toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (u heeft het recht deze toestemming te allen tijden in te trekken), of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek.)


Minderjarigen


Het is niet de intentie om gegevens van minderjarigen die de website www.huisdierenportret.be bezoeken, te verzamelen. Het is helaas onmogelijk om te controleren of een bezoeker minderjarig is of toestemming van een ouder/voogd verkreeg. Zorg er daarom voor dat je als volwassene betrokken bent bij de online activiteiten van uw minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens verwerkt worden door mij of anderen.


Beveiliging


De computers en internetverbinding waarop uw persoonsgegevens bewaard worden zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen computercriminaliteit (hacken, malware installeren, ed.). Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord.


Deze privacyverklaring kan wijzigen


Deze privacyverklaring wordt aangepast om uw privacy en veiligheid zo goed mogelijk te garanderen. De laatste aanpassing dateert van 03/04/2021.


Bij onvoorziene omstandigheden


Ik doe mijn best om uw veiligheid en privacy te garanderen. Wanneer er toch iets fout zou lopen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op en zal er alles aan doen om de schade zo klein mogelijk te houden. Het verspreid raken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van mij.


Klachten


Bij klachten over hoe ik omga met uw persoonsgegevens, kunt u mij contacteren via het e-mailadres huisdierenportret@telenet.be, het telefoonnummer 0476 75 43 44, of u kunt mij contacteren via het contactformulier op mijn website onder het tabblad ‘Contact’.


Dit is het privacybeleid van

Cindy Wijns

Tekenares


 0476 75 43 44

huisdierenportret@telenet.be

www.huisdierenportret.be

Ondernemingsnummer: 0765.748.781

bottom of page